Krytí samečky

 • KRYTÍ NABÍZÍME POUZE CHOVATELSKÝM STANICÍM, SE KTERÝMI SPOLUPRACUJEME
 • krytí nabízíme pouze chovatelské stanici registrované pod organizací sdružující chovatele potkanů (ČSCH – ZO CHMH, ČKP, zahraniční organizace)
 • při převzetí samičky na krytí požadujeme po majiteli veterinární potvrzení ne starší 3 dní (v žádném případě nekryjeme samice, na kterých je vidět parazitální nebo kožní onemocnění či vrkající a jinak nemocná zvířata)
 • krytí nabízíme pouze samci, u kterých je poznámka „nabízíme krytí“, pro krytí jinými samci prosím nepište (vždy je u samce napsán důvod, proč s ním není krytí umožněno)
 • krytí probíhá výlučně v ChS Mouseville (samce nikam neposíláme)
 • samička by ideálně u nás měla strávit týden až 14 dní
 • majitel samičky si sám zařizuje dopravu samičky k nám do ChS a zpět
 • pro samici bude u nás v ChS připraven duna box s podestýlkou v podobě bukových štěpků, plnohodnotné krmivo a krmné doplňky, napaječka, atd.
 • v případě zájmu o krytí vyžadujeme po majiteli samice zaslání její aktuální fotografie, její PP / VP a jméno vybraného samce na email chsmouseville@email.cz
 • cena za krytí je 500 Kč nebo v případě zájmu mláďátko z vrhu, majitel samice tuto cenu platí až po narození mláďátek
 • ChS Mouseville si vyhrazuje právo kdykoli od krytí ustoupit s udáním důvodu